Kugorora inkuru : kubahiriza amahame y’umwuga w’itangazamakuru

Hashingiwe ku nkuru yatangajwe mu kinyamakuru  ingenzinyayo.com  ku wa 12/07/2017 ifite umutwe ugira uti “IRIHOSE Martin ikibazo mu Ntara y’Iburengerazuba”;irihose

                                                                                     Irihose Martin[photo archieves]

Hashingiye kandi kw’ Itegeko No 04/2013 ryo kuwa 04/2013 ryerekeye kubona amakuru ku ngingo ya ryo ya 12 aho iteganya ko bisabwe na nyir’ubwite cyangwa umuhagarariye mu buryo bwemewe n’amategeko, urwego rwa Leta cyangwa urw’abikorera, rukoresheje amikoro yarwo rukosora amakuru amwerekeye yagangajwe ayo ari yo yose rufite mu gihe arimo amakosa, atuzuye cyangwa adakwiriye.                                                                                         

 

Mbandikiye nsaba ko mwakosora amakuru mwanyanditseho kuko ntaho ahuriye n’ukuri ,ibintu byose nanditweho natho mpurira nabyo n’ ibihimbano ikigeretseho nta gihamya bifite. Njyewe mu kazi kange ngakora neza nta kibazo na kimwe nigeze ngirana n’ abagenzi bange habe nagito. Mboneyeho kubasaba guhwitura abakozi banyu bajya batangaza inkuru batohoje neza kandi bakirinda gusebanya kuko ari ukwangiza usura y’umuntu ndetse nta nubwo twaba turi kubaka sosiyete nyarwanda.

 

Mugire amahoro.

 

IRIHOSE Martin

Umukozi w’Akarere ka Rutsiro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *